• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

فناوری Smart IR چیست؟

فناوری Smart IR چیست؟

به قابلیت تنظیم شدت نور LED های IR به صورت خودکار توسط دوربین های مدار بسته Smart IR گفته میشود

IED های مادون قرمز کنار لنز دوربین در مواقع تاریکی روشن شده و با تابش پرتو مادون قرمز قابلیت مشاهده تصاویر را در شب برای دوربین ها ایجاد میکنند این فناوری در سالهای اخیر پیشرفت فراوانی داشته و با افزایش قدرت این LED ها قابلیت دید در شب را به بیش از 50 متر رسانیده است اما این قدرت نوری زیاد باعث میگردد که تابش بر روی اجسامی که فاصله کمی با دوربین دارند زیاد گردد و اجسام خیلی پر نور و گاها سفید و نورانی نمایش داده شوند که این نور زیاد شناسایی اجسام را غیر ممکن میکند.

تکنولوژی Smart IR این امکان را ایجاد میکند که از طریق کاهش دینامیکی این پرتو در هنگام نزدیک شدن اشخاص و یا اشیا به دوربین و افزایش این پرتو در هنگام دور شدن از آن  باعث برطرف شدن این نقص در دوربین های مدار بسته گردد.

pastedGraphic.png

در مقاله بعدی در خصوص تکنولوژی Smart IR II توضحات به روزی ارائه میدهیم

اشتراک گذاری این مقاله

برچسب ها