• 026-32620000
 • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

سیستم تشخیص تخلف هایک ویژن

سیستم تشخیص تخلف هایک ویژن

سیستم تشخیص تخلف هایک ویژن مبتنی بر تکنولوژی تشخیص چند فریمی و ردیابی وسایل نقلیه برای جمع آوری اطلاعات رانندگی است.
این سیستم با بررسی مسیرهای طی شده توسط رانندگان، هرگونه تخلف ترافیکی مربوط به وسایل نقلیه را تشخیص می‌دهد.

بر اساس ویژگی‌های یادشده، این سیستم قادر به انجام متعادل سازی در رفتار رانندگان، کاهش تصادفات ترافیکی، اطمینان از ایمنی جاده و بهبود کارآمدی مدیریت جاده‌ها برای اجرای قانون نیز می‌باشد.

سیستم تشخیص تخلف در هایک ویژن شامل تشخیص پارک غیرقانونی، تشخیص عبور از سطح جناغی، تشخیص تخلف در تقاطع شطرنجی و تشخیص تخلف در تقاطع‌ها می‌باشد.

تکنولوژی های کلیدی

تکنولوژی تقویت نور چراغ راهنما:

 • ارائه‌ی تصاویر واقع بینانه و طبیعی
 • هرگونه لرزش بر چراغ‌های راهنما تاثیری نمی‌گذارد
 • تغییرات شب و روز بر چراغ‌های راهنما تاثیری نمی‌گذارد
 • حل مشکل سفید دیده شدن رنگ سبز چراغ راهنما

راه حل های پیشنهادی

تشخیص تخلف در تقاطع‌ها

تضمین کننده‌ی ایمنی رانندگان و عابران پیاده در ترافیک:

 • جلوگیری از هرگونه مشاجره بین شهروندان و اجرای قوانین، افزایش کارآمدی و استاندارد سازی اجرای قوانین
 • تشخیص انواع گوناگونی از تخلف های ترافیکی شامل عبور از چراغ قرمز، رانندگی اشتباه، بی توجهی به قوانین رانندگی، تغییر مسیر رانندگی به صورت غیر قانونی، منحرف شدن از مسیر اصلی رانندگی، سرعت بالا و ….
 • فراهم آوردن داده‌های متنوع در رابطه با ویژگی‌های وسایل نقلیه که شامل شماره پلاک، رنگ، نام تولیدکننده و … می‌باشد

تشخیص تخلف در تقاطع‌ شطرنجی

افزایش بهره ‌وری ترافیک در تقاطع‌ها و جاده‌ها:

 • از بین بردن ترافیک های سنگین، اطمینان از ایمنی پیاده‌روها در چهارراه ها یا بخش هایی از جاده که مستعدتصادف هستند.
 • تشخیص تخلف های رانندگی غیرقانونی در تقاطع‌های شطرنجی در یک چهارراه در زمان ترافیک‌های سنگین
 • تشخیص هر گونه تخلف مربوط به پارک کردن در تقاطع‌های شطرنجی در نزدیکی بیمارستان ها، مدارس و …
 • تهیه‌ی لیستی از ویژگی های وسایل نقلیه شامل شماره پلاک، رنگ، مدل، نام تولیدکننده و …

تشخیص عبور از سطح جناغی

کاهش نرخ تصادفات و بهبود ایمنی جاده ای:

 • بهبود رفتارهای جاده‌ای و کاهش نرخ تصادفات
 • تشخیص تخلفات در سطح جناغی و ضبط کردن تمامی مراحل تعدی در خروجی‌های بزرگراه‌ها یا ادغام پیچیده‌ی جاده های شهری
 • تهیه ی لیستی از ویژگی های وسایل نقلیه شامل شماره پلاک، رنگ، مدل، نام تولیدکننده و …

پارک غیرقانونی

کاهش نرخ اشغال جاده ها توسط پارک کردن های غیر مجاز:

 • بهبود بهره وری اجرا از طریق تشخیص از راه دور مبتنی بر ویدیو و مدیریت تخلف پارکینگ
 • تشخیص و گزارش وسایل نقلیه ای که غیر قانونی پارک شده اند و به آسانی موجب بسته شدن جاده‌ها یا تصادفات ترافیکی در حاشیه ی جاده ها یا ایستگاه های اتوبوس می‌شوند.

 

اشتراک گذاری این مقاله

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب ها