تحصیلات :

کاردانی اینترنت و شبکه های گسترده

کارشناسی مدیریت تجاری سازی

کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی

 

گواهینامه ها :

هایک ویژن : HCSA , HCSE

ویوتک : VEC

امینت : Security+ , CEH

سیسکو : CCNA

میکروتیک : MTCNA , MTCRE , MTCWE

لینوکس : LPIC1 , LPIC2 , LPIC3

کلاد : Virtualition & OpenStack

 

سابقه فعالیت آموزشی :

تدریس در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای