• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

Northstream

چند پیش‌بینی از وضعیت صنعت مخابرات

چند پیش‌بینی از وضعیت صنعت مخابرات

این روزها مدام به مزایای سرعت نسل پنجم ارتباطات (۵G) اشاره می‌شود. توجه‌ها از قبل به این فناوری جلب شده است. کم‌کم صنعت مخابرات به این سمت می‌رود و می‌کوشد مسائل موازی را به‌طور همزمان مدیریت کند و این بار ...

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها