• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

Cloud Computing

کلود یا ابر چیست؟

کلود یا ابر چیست؟

یک کلود یا ابر، در حقیقت ردیفی گسترده از کامپیوترهایی است که به یکدیگر متصل شده‌اند و بعنوان یک اکوسیستم واحد به فعالیت می‌پردازند. ابرها به گونه‌ای پیکربندی می‌شوند تا یک یا چند نوع سرویس به خصوص (نظیر ذخیره‌ی ...

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها