• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

فناوری Smart IR II

فناوری Smart IR II

فناوری Smart IR II در دوربین های vivotek عرضه شده است که میتواند  دو نقص امکان دید در شب دوربین ها را جبران نماید که اولین ویژگی آن پرتو یکنواخت در تمام تصویر است به این صورت که مرکز تصویر ...

جستجو در سایت


دسته بندی


آخرین مقالات


برچسب ها