• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

توضیحات

26-Ports Gigabit, 2 Combo Ports (RJ45 + SFP) Enhanced QOS, TFTP Upgrade, Port Mirroring (up to 4 Ports), Metal, Rackmount, RMON