• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

توضیحات

8-Ports Gigabit ,Smart, 8Port POE 802.3af & 802.3at, 72W, Advances QOS, TFTP Upgrade, Port Mirroring (up to 4 Ports), Metal, Wallmount, RMON, VLAN 802.1Q