• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

توضیحات

Gigabit, Unmanaged, 24-Port (12POE), 120W, QOS, Metal, RackMount