• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

توضیحات

24-Ports Gigabit ,Unmanaged, QOS, Metal, RackMount; 24×10/100/1000 Ports