تاریخ شروع

3:00 بعد از ظهر

سه‌شنبه - 1403/02/25

تاریخ پایان

5:00 بعد از ظهر

سه‌شنبه - 1403/02/25

آدرس

سامانه آنلاین ایوند

مزایای شرکت در این وبینار:

آشنایی بوم مدل کسب و کار و مفاهیم آن برای کسب و کارها و موسسات اقتصادی

 

ثبت نام در ایوند