تاریخ شروع

12:00 قبل از ظهر

دوشنبه - 1402/10/25

تاریخ پایان

12:00 قبل از ظهر

سه‌شنبه - 1402/10/26

آدرس

عسلویه

پوستر افقی سایت پنجمین نمایشگاه تخصصی فناوری اطلاعات، ارتباطات، امنیت و حراست صنعت نفت ایران