Manual iris

این نوع لنز برای فضا های داخلی با نور ثابت مناسب بوده و جز ساده ترین مدل لنز ها می باشد

Image result for Manual iris

Auto iris 

این مدل لنز ها برای محیط هایی که نور آنها تغییر میکند مناسب است مانند محیط های خارجی و محیط هایی که دارای شدت نور متغییر هستند

Image result for auto iris lens
فهرست