• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

نقش دوربین های مداربسته در پیشگیری از وقوع جرایم شهری

نقش دوربین های مداربسته در پیشگیری از وقوع جرایم شهری

با توجه به گسترش روزافزون جمعیت و ازدیاد جرائم مختلف، متاسفانه این جرایم به یکی از معضلات جامعه بشری تبدیل شده و هر روز شاهد نوآوری های جدید از طرف بزهکاران در ارتکاب جرایم هستیم که حریم امن شهروندان را شکسته امنیت و آرامش آنها را مختلف می کند. در نتیجه این امر حضور فیزیکی پلیس به تنهایی نمی تواند به عنوان عامل بازدارنده و سرکوبگر این جرایم باشد و الزاماً باید برای تأمین امنیت از تکنولوژی های نوین و فناوری های جدید در این راستا بهره گرفت. در این بین می توان به ابزارهایی مانند علایم هشدار دهنده که بر روی کالاها و یا ورودی ها و خروجی ها نصب می شود و نیز دوربین های مداربسته برای پیشگیری از وقوع برخی جرایم اشاره کرد. 

اهمیت اقدامات پیشگیرانه در استفاده از دوربین مدار بسته به اندازه ای است که در طول دو دهه گذشته نصب این دوربین ها به نحو چشمگیری در کاهش میزان برخی جرایم موثر واقع شده است. فواید سیستم های نظارتیعلاوه بر کاهش جرم ، می توان فواید بسیار دیگری برای یک سیستم نظارتی بر شمرد که برخی موارد از این جمله اند :

کاهش ترس از وقوع جرم کمک به تحقیقات پلیسی تشخیص موارد اورژانس کمک رسانی مدیریت مکان جمع آوری اطلاعات

اشتراک گذاری این مقاله

برچسب ها