• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

نشست تخصصی حوزه معاونت آموزشی مرکز تربیت مربی وپژوهش های فنی حرفه ای کشور با نماینده شرکت شبکه گستر ساینا

نشست تخصصی حوزه معاونت آموزشی مرکز تربیت مربی وپژوهش های فنی حرفه ای کشور با نماینده شرکت شبکه گستر ساینا

به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه گستر ساینا ، روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه جاری جلسه مشترکی با حضور کریم دلاویز معاون آموزش و جمعی از کارشناسان مرکز تربیت مربی و مهندس اکبری نماینده شرکت شبکه گستر ساینا در دفتر معاونت آموزش مرکز برگزار گردید .

بنابراین گزارش در ابتدای جلسه کریم دلاویز معاون آموزش مرکز تربیت مربی به معرفی فعالیت های سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مرکز تربیت مربی پرداخت و اشاره نمود: بر اساس دستور مقام عالی سازمان و مصوبه شورای راهبردی مرکز تربیت مربی همکاری های مشترک با صنایع و بنگاه های اقتصادی در دستور کار این مرکز قرار گرفته است

در ادامه جلسه و بر اساس توافق صورت گرفته مقرر گردید کارگاه آموزشی با تجهیزات مورد نیاز توسط شرکت شبکه گستر ساینا در دپارتمان الکترونیک مرکز تربیت مربی راه اندازی و همزمان بسته های آموزشی در سطوح مختلف پایه ، میانی و تخصصی که مورد نیاز مربیان سازمان و کارشناسان صنایع و حرف است بصورت مشترک تدوین گردد.

همچنین آزمون تعیین سطح و ارزشیابی آنلاین بر اساس استاندارد شرکت فوق در پایان آذرماه برگزار شود.

لازم به یادآوری است اولین دوره آموزشی توسط شرکت شبکه گستر ساینا با مدرسان این شرکت در هفته اول دیماه سال جاری با حضور 20 نفر از مربیان منتخب سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و 20 نفر از کارشناسان صنعت و صنوف در دپارتمان الکترونیک مرکز تربیت مربی برگزار خواهد شد .

انعکاس نشست در مطبوعات

روزنامه ابتکار – پنجشنبه -۲۲ آذر ۹۷

اشتراک گذاری این مقاله

برچسب ها