حدودا 12 سال از زماني که کي دي تي رسما به فروش دوربين هاي مداربسته شبکه پرداخت مي گذرد و به طبع، کي دي تي تجارب بسيار غني را از نمونه هاي اوليه برندهاي معتبر جهاني کسب کرده و در طول فعاليت خود به عنوان يکي از بزرگترين مصرف کنندگان اين بازار توانست نگرشي جديد را پيدا کند و ضمن علاقه مندي به فلسفه توليد به ايرادات و نقاط قوت هر برند اجهاف پيدا کند. قاعدتاً اين آشنايي توانست راه کاري باشد براي شروع يک تجارت موفق و به اصطلاح يک گزينش ايده آل در همه محصولات با تکيه بر درک، فهم و شرايط و سختي هاي کار براي مجري هاي پروژه ها تا درک و نياز کاربران در سطح وسيع. کي دي تي با اين انگيزه در سال 1390 به طور بسيار قطعي و با هدف تامين تجهيزات شبکه مورد نياز مصرف بازار خود به توليد روي آورد.

محصولات کی دی تی