• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

فناوری Smart IR II

فناوری Smart IR II

فناوری Smart IR II در دوربین های vivotek عرضه شده است که میتواند  دو نقص امکان دید در شب دوربین ها را جبران نماید که اولین ویژگی آن پرتو یکنواخت در تمام تصویر است به این صورت که مرکز تصویر به صورت دایره ای روشن تر نباشد و کناره های آن تاریک تر به نظر برسد که معمولا در دوربین ها مدار بسته  همانند تصویر زیر دیده میشود اما در Smart IR II این ویژگی بهبود یافته است

و مورد دوم در دوربین های PTZ اتفاق میافتد که Vari-Angle IR گفته میشود که همراه با زوم شدن تصویر مقدار زاویه پرتو IR کمتر و برد آن بیشتر میشود که این ویژگی میتواد در هنگاه شب اجسام در فاصله های دورتر را نمایان سازد که در تصویر زیر قابل مشاهده است