سمینار هایک ویژن با همکاری مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور و شرکت شبکه گستر ساینا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۷ برگزار گردید

فهرست