• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

سمینار آموزشی هایک ویژن

سمینار آموزشی هایک ویژن

سمینار هایک ویژن با همکاری مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور و شرکت شبکه گستر ساینا در تاریخ ۵ دی ماه ۹۷ برگزار گردید

اشتراک گذاری این مقاله

برچسب ها