در  دوره MTCWE افراد با پیاده سازی شبکه های وایرلس با استفاده از تجهیزات میکرو تیک آشنا می شوند و می توانند توپولوژی های مختلف وایرلس را نصب، راه اندازی و رفع اشکال کنند. پیش نیاز دوره MTCWE دوره MTCNA می باشد. پس از اتمام دوره MTCWE افراد توانایی نصب سخت افزارهای وایرلس را نیز کسب و با مفاهیم و استاندارد های آن آشنا خواهند شد.

 

نکته : این دوره به صورت کمپ توسط شرکت شبکه گستر ساینا برگزار میگردد
گواهینامه : پس از اتمام دوره آموزشی، گواهینامه شبکه های بیسیم میکروتیک MTCWE از مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور صادر میگردد.

 

سرفصل دوره :

Module 1: Wireless Installations
Module 2: Wireless Standard
Module 3: Wireless Tools
Module 4: Wireless Troubleshooting
Module 5: Wireless Advanced Settings
Module 6: 802.11n
Module 7: Wireless Security
Module 8: WDS and MESH
Module 9: Wireless Bridging
Module 10: Nstreme Protocol
Module 11: Nv2 Protocol