در دوره MTCRE افراد با پیکر بندی Routing Protocol های مختلف بر روی میکروتیک آشنا می شوند.در واقع در دوره MTCRE مفاهیم ابتدایی مسیر یابی در شبکه مبتنی بر تجهیزات میکروتیک به افراد آموزش داده میشود.پیش نیاز دوره MTCRE دوره MTCNA میباشد.

نکته : این دوره به صورت کمپ توسط شرکت شبکه گستر ساینا برگزار میگردد
گواهینامه : پس از اتمام دوره آموزشی، گواهینامه میکروتیک MTCRE از مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور صادر میگردد.
سرفصل دوره :

Module 1 _ Static Routing

• More specific routes

• ECMP

• How to force gateway over specific interface

• Gateway reachability check and route distance

• Routing mark and route policy

• Recursive next-hop and scope/target-scope usage

• Module 1 laboratory

Module 2 _ Point to Point Addressing

• Point to Point address configuration

• Module 2 laboratory

Module 3_ VPN

• What is VPN?

• Different types of VPN

• Site to site connectivity with tunnels

• IPIP, EoIP, PPTP, SSTP, L2TP, PPPoE

• VLAN and it’s usage

• QinQ implementation

• VLAN and managed switch

• VLAN and switch chip configuration on RouterBOARDs

• Module 3 laboratory

Module 4_ OSPF

• What is OSPF?

• How OSPF protocol works

• Hello protocol

• Database distribution and LSA types explained

• OSPF network structure

• Areas

• Router types

• OSPF neighbors and neighbor states (DR and BDR election)

• External Route Distribution methods (type1, type2)

• Interface cost and interface types (broadcast, NBMA, etc.)

• SPT calculation algorithm

• OSPF and multicast (problems with NBMA)

• Stub, NSSA and area ranges (route aggregation)

• Virtual links, usage and limitations

• OSPF routing filters and limitations

• Module 4 laboratory