دوربین های Gas Find IR یک ابزار ارزشمند برای تشخیص و شناسایی نشتی گاز در صنایع مختلف هستند. این دوربین ها از فناوری تصویربرداری حرارتی برای تشخیص گازهای نشت کننده استفاده می کنند. گازهای نشت کننده دارای طول موج های متفاوتی از نور مادون قرمز هستند که توسط دوربین های Gas Find IR قابل تشخیص هستند.

دوربین های Gas Find IR در صنایع مختلفی از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، تولید، ساخت و ساز و حمل و نقل کاربرد دارند. از این دوربین ها می توان برای موارد زیر استفاده کرد:

  • تشخیص نشتی گاز در مخازن، لوله ها و سایر تجهیزات صنعتی
  • شناسایی محل نشتی گاز برای تعمیرات
  • نظارت بر عملکرد تجهیزات و سیستم های صنعتی
  • ارزیابی خطرات ناشی از نشتی گاز

دوربین های گاز Find IR می توانند طیف گسترده ای از گازها را تشخیص دهند، از جمله گازهای قابل اشتعال مانند متان، اتان، پروپان ، بوتان و متانول.

تماس بگیرید
تماس بگیرید