اینجانب و همکارانم در شرکت شبکه گستر ساینا در پیشگاه خداوند منان با خود عهد می بندیم که در راستای تحقق چشم انداز و دستیابی به ارزشهای بنیادین شرکت ، ضمن رعایت اصول اخلاقی و پایبندی به اخلاق حرفه ای و کرامت انسانی ، تلاش نماییم که با بهره گیری صحیح و بهینه از سرمایه های شرکت ، تعهد خود را به ارزشهای سازمان نشان دهیم در همین راستا :
 
  •  در اتخاذ و اجرای تصمیمات شرکت مطابق با اصول ایمنی ، بهداشت و محیط زیست عمل نموده و از بروز عواملی که محیط کارمان را به خطر می اندازد جلوگیری می کنیم.
  •  همواره در محل کار خود ، ضمن حفظ آراستگی ، رعایت شعائر دینی و اسلامی از انجام هر گونه اقدامی در خصوص لطمه زدن به اموال ، شهرت و اعتبار سازمان خود و دیگران خودداری می کنیم.
  • پایبندی خود را به ارزش های بنیادین شرکت شامل امیدواری به پیشرفت ، مثبت اندیشی ، یادگیری مستمر ، رشد خلاقیت و نوآوری ، کرامت انسانی ، بهبود مستمر ، یکرنگی و همدلی ، روحیه کار تیمی در عمل نشان داده و در جهت نهادینه کردن آنها تلاش می نمائیم.
  • در بیان ادعاها و یا برآوردهای کارشناسی امین بوده و در انجام وظایف و مسئولیت های محوله ، رازداری را تکلیف و وظیفه خود بدانیم و به انجام تعهداتمان وفادار باشیم.
  • ضمن تلاش برای ارتقاء کیفیت  خدمات خود ، از انتقادات و پیشنهادات مشتریانمان استقبال نموده و آنرا زمینه ساز رشد و بهبود عملکرد خود میدانیم.
  • با ذینفعان خود براساس اصول صداقت و احترام متقابل برخورد می کنیم و همواره خود را نسبت به پاسخگویی به آنها متعهد می دانیم.
  • همواره همکاران خود را در اجرای دقیق این منشور اخلاقی یاری نموده و در جهت تحقق اهداف عالیه شرکت مشتاقانه از یکدیگر حمایت نماییم.