شاخص های شبکه گستر ساینا

با روی کار آمدن شبکه های کامپیوتری و پیشرفت روز افزون ارتباطات مجازی و سیستم های نظارتی، که مبتنی بر شبکه های داخلی و اینترنت جهانی می باشند بخش مهمی از زندگی روزمره مردم دنیا را تشکیل میدهند.

از این روی انتخاب یک مجری و پیمانکار با تجربه و متخصص جهت مشاوره پشتیبانی و برخورداری از دانش فنی بالا از مهمترین بخش های استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا است بخصوص در سیستم های حفاظتی و نظارتی آنلاین که احتمال و قابلیت سو استفاده از آن وجود دارد.