• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

خدمات رفاهی دوره های آموزشی آکادمی ساینا

شرکت شبکه گستر ساینا با همکاری مرکز تربیت مربی وپژوهش های فنی وحرفه ای کشور در نظر دارد تا شما هموطنان عزیز را برای شرکت در دوره های آموزشی و اخذ مدرک بین المللی  با بهترین شرایط یاری رساند، تا در آینده ای نه چندان دور،  شاهد رشد چشمگیری در صنعت کسب وکار کشور عزیزمان باشد.
  • خوابگاه
  • سالن کنفرانس
  • آمفی تئاتر
  • سلف

خوابگاه ها:

عزیزانی که از شهرهای دیگر ،در دوره های حضور پیدا میکنند،دیگر نگران رفاه خود نباشند ، خوابگاه های مرکز تربیت مربی با گنجایش بالا پذیرای شما هموطنان عزیز میباشد.