خدمات رفاهی دوره های آموزشی آکادمی ساینا

شرکت شبکه گستر ساینا با همکاری مرکز تربیت مربی وپژوهش های فنی وحرفه ای کشور در نظر دارد تا شما هموطنان عزیز را برای شرکت در دوره های آموزشی و اخذ مدرک بین المللی  با بهترین شرایط یاری رساند، تا در آینده ای نه چندان دور،  شاهد رشد چشمگیری در صنعت کسب وکار کشور عزیزمان باشد.

خوابگاه ها:

عزیزانی که از شهرهای دیگر ،در دوره های حضور پیدا میکنند،دیگر نگران رفاه خود نباشند ، خوابگاه های مرکز تربیت مربی با گنجایش بالا پذیرای شما هموطنان عزیز میباشد.