• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

افزایش امنیت با سیستم های نظارت تصویری برای تماشاگران مسابقات فوتبال

افزایش امنیت با سیستم های نظارت تصویری برای تماشاگران مسابقات فوتبال

افزایش امنیت ، این بار برای تماشاگران مسابقات فوتبال موضوع قابلیت جدید سیستم های نظارت تصویری میباشد.

در این فناوری فرایند تشخیص هویت افراد مجرم در بخش ورودی استادیوم که پیش از این توسط عوامل انسانی انجام میشد به صورت اتوماتیک و با قابلیت تشخیص چهره دوربینهای امنیتی انجام میشود.

بدین ترتیب از ورود افرادی که در سیستم نظارت تصویری با قابلیت مشروح و بر اساس لیست ثبت شده افراد سابقه دار به عنوان شخص دارای سابقه ارتکاب جرم تشخیص هویت داده میشوند، جلوگیری به عمل می آید. این فناوری ضمن ارتقاء درجه امنیت، با توجه به سرعت ثبت اطلاعات ورودی و سهولت در تشخیص هویت از تجمع در گیت های ورودی کاسته و در نتیجه پشتوانه حفظ نظم عمومی نیز میباشد.

این فناوری با تخمین جمعیتی نزدیک به 14000 نفر در هر مسابقه و با داشتن لیست سیاهی بالغ بر 100 نفر توانایی اجرای فرایند تشخیص هویت را به خوبی دارا بوده و بدین طریق کمک شایانی به عوامل اجرایی در راستای اداره مسابقات مینماید. گفتنیست به منظور حفظ امنیت و ایمنی اطلاعات و حریم خصوصی افراد، اطلاعات هویتی و یا تصاویر چهره افراد غیر خاطی را ذخیره ننموده و از طرف دیگر اطلاعات افراد مجرم لیست سیاه در اینترنت و هیچ پایگاه داده ای در خارج از سرور استادیوم ارسال نمیشود.

با این فناوری افزایش امنیت بیش از پیش در استادیوم های ورزشی افزایش می یابد

استادیوم ورزشی
استادیوم ورزشی

اشتراک گذاری این مقاله

برچسب ها