دستیابی به جایگاه ۱۰ شرکت برتر کشور در حوزه فناوری اطلاعات