• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

آموزش سازمانی ، به آموزش هایی گفته می شود که به منظور ارتقاء سطح کارآیی و اثربخشی دستگاه های اجرایی، برای کارمندان و کارکنان دولت، برنامه ریزی و برگزار میگردد.

آموزش سازمانیآموزش های سازمانی باید به گونه ای باشد که انگیزه لازم جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین شود. به نحوی که ارتباط مناسبی بین آموزش و ارتقاء کارکنان ایجاد شود

ما بر این باوریم که با درکی صحیح از نیاز مخاطبین سازمانی، تکیه بر منابع انسانی کارآمد و تدوین محتوای مناسب، می توانیم با ارائه آموزش های نظام مند و هدفمند، سطح کیفیت خدمات آموزش را ارتقا بخشیده
و تجربه ای عالی از ارائه خدمات آموزش را در ذهن مشتریان سازمانی متبادر نماییم.

 

 

خدمات آموزشی قابل ارائه به سازمان ها
خدمات ویژه آموزشی

سازمان ها و شرکت هایی که پروژه های اجرایی آنها توسط شرکت شبکه گستر ساینا اجرا گردیده است میتوانند درخواست های خود را جهت برگزاری رایگان دوره آموزشی برای ما ارسال نمایند.

توجه : کلیه دوره هایی که توسط شرکت شبکه گستر ساینا برگزار میگردد امکان صدور گواهینامه مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای می باشد.

جهت ارسال درخواست و اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۵۴۰۲۹۰۰۰ تماس حاصل فرمایید