• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

آشنایی با روش نامگذاری سرورهای Dell

آشنایی با روش نامگذاری سرورهای Dell

آشنایی با روش نامگذاری سرورهای Dell و نحوه تشخیص مشخصات از روی مدلها

در زیر با روش نامگذاری سرورهای Dell آشنا خواهید شد که توسط آن میتوانید از روی نام مدل سرورها، مشخصات کلیدی و اصلی آنها را تشخیص دهید:

وجود کلمه R در ابتدای مدل سرور نشان دهنده این است که سرور از نوع Rackmount است و وجود کلمه T در ابتدای مدل، نشان دهنده این است که سرور از نوع Tower است، همچنین مدل سرورهای Blade نیز با کلمه M شروع میشوند که از کلمه Modular گرفته شده است.
عدد اول پس از کلمه ها، نشان دهنده تعداد تعداد سوکت های پردازنده است، عددهای ۱ تا ۳ نشان دهنده سرورهای تک سوکت، عددهای ۴ تا ۷ سرورهای دو سوکت، عدد ۸ سرورهای دو و چهار سوکت و عدد ۹ نشان دهنده سرورهای ۴ سوکت است. پس سرور R530 نشان دهنده یک سرور با دو سوکت پردازنده است.
عدد میانی در مدل سرورها، مربوط به نسل سرور یا Generation است، که عدد ۲ نشان از نسل ۱۲ سرورها و عدد ۳ نشان از نسل ۱۳ سرورهای Dell دارد.
عدد انتهایی، نشان دهنده نوع پردازنده بکار رفته در سرور است، عدد ۰ نشان دهنده استفاده از پردازنده های Intel و عدد ۵ نشان دهنده استفاده از پردازنده های AMD می باشد.

پس با توجه به مطالب بالا، میتوان گفت سرور R730، یک سرور قابل نصب در رک با دو سوکت پردازنده از نسل ۱۳ سرورهای Dell است که از پردازنده های Intel بهره میبرد.

اشتراک گذاری این مقاله

برچسب ها