• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا

ثبت نام دوره آموزشی محصولات نظارت تصویری میوا

شرکت شبکه گستر ساینا با همکاری مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان فنی و حرفه ای کشور  دوره های آموزشی محصولات شرکت میوا را به صورت مبتدی تا حرفه ای برگزار می نمایند.

لازم به ذکر است که دانش آموختگان پس از گذراندن دوره گواهینامه بین المللی دریافت نمایند