• 026-32620000
  • 021-54029000
شبکه گستر ساینا
شبکه گستر ساینا متعهد به فراهم آوردن بهترین تجربیات در ارايه خدمات و محصولات در حوزه انفورماتیک برای مصرف کنندگان در سراسر کشور از طریق مشاوره ، فروش و خدمات پس از فروش در سخت افزار و نرم افزار است.